Quả Cầu Đá Quý

Cầu thạch anh hồng,cho vạn sự luôn được suôn sẻ như ý QC201-3432

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá thạch anh hồng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính):

Cầu đá mắt mèo,cho vạn sự luôn được suôn sẻ như ý QC204-2598

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu phong thủy đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích

Cầu thạch anh trắng ,cho vạn sự luôn được suôn sẻ như ý QC210-1760

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh trắng tinh thể (tại Việt Nam). + Kích thước

Cầu thạch anh vàng,cho vạn sự luôn được suôn sẻ như ý QC212-11238

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh vàng, citrine, dạng tinh thể đặc biệt (tại Việt

Cầu đá Hồng lục bảo,cho vạn sự luôn được suôn sẻ như ý QC206-7368

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu đá hồng lục bảo, vân xanh đen ánh tím hồng. + Kích