Tỳ Hưu Bột Đá

Tỳ hưu trên như ý lớn,đem lại tài lộc vượt bậc trong kinh doanh, mua bán E001

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên gậy như ý bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích

Tỳ hưu phú quý,đem lại tài lộc vượt bậc trong kinh doanh, mua bán E043

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu xanh trên hoa mẫu đơn cam, bột đá màu (tại Việt Nam).

Tỳ hưu chiêu tài,đem lại tài lộc vượt bậc trong kinh doanh, mua bán E026

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu màu đồng, bột đá mạ đồng (tại Việt Nam). + Kích thước

Tỳ hưu vượng tài trừ tà,đem lại tài lộc vượt bậc trong kinh doanh, mua bán E007

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tượng tỳ hưu xanh cánh vểnh, bột đá màu (tại Việt Nam). +

Tỳ hưu vượng tài trung,đem lại tài lộc vượt bậc trong kinh doanh, mua bán E004

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tượng tỳ hưu xanh cánh vểnh, bột đá màu (tại Việt Nam). +

Tỳ hưu trên túi vàng,đem lại tài lộc vượt bậc trong kinh doanh, mua bán B015

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài