Thiềm Thừ Bột Đá

Bắp cải phát tài,phát lộc,mang lại nhiều may mắn E175

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng bắp cải xanh và cóc ba chân bột đá màu, đế thủy tinh

Chiêu tài kim thiềm,ngậm tiền giữ của,thu hút tài lộc Y086

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước

Cóc xoay tài vận tới,ngậm tiền giữ của,thu hút tài lộc Y077

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước

Thiềm thừ chiêu tài,ngậm tiền giữ của,thu hút tài lộc B046

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). +

Thiềm thừ chiêu tài xanh,ngậm tiền giữ của,thu hút tài lộc Y082

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước

Thiềm thừ cõng cải nhỏ,ngậm tiền giữ của,thu hút tài lộc E062

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) cõng bắp cải bột đá màu (tại Việt Nam).

Cóc bách tài như ý,ngậm tiền giữ của,thu hút tài lộc F072

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) bột đá (tại Việt Nam). + Kích thước (dài