Ngọc Bội Phong Thủy

Ngọc bội Tỳ hưu khói,tăng tiến tài lộc,hóa giải hung khí S726

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu đá mã não khói (tại Việt Nam). + Kích thước

Ngọc bội vạn tự,hóa giải hung khí,đem lại bình an S274

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội vạn tự đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng):

Ngọc bội đại triển,hóa giải hung khí,đem lại bình an S530

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội đại triển đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng):

Ngọc bội đồng tiền,hóa giải hung khí,đem lại bình an S249

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội đồng tiền đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng):

Ngọc bội đèn lồng nhỏ,hóa giải hung khí,đem lại bình an S525

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội đèn lồng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 36cm +